Dobrodošlica novog uredništva

Potkraj 2012. Umjetnost riječi dobila je novo uredništvo, koje se odlučilo za nekoliko promjena u uređivanju časopisa, djelomice vidljivih već u prvom broju za 2013. godinu. Novo uredništvo nastojat će razvijati interdisciplinarnost Umjetnosti riječi s ishodištem u znanosti o književnosti te međunarodno proširiti dosadašnju nacionalnu i regionalnu prepoznatljivost i otvorenost časopisa. Časopis je dobio novi podnaslov: znanosti o književnosti pridodani su izvedbena umjetnost i film. I premda su se teatrološki i filmološki prilozi sporadično i dosad objavljivali, to je vjerojatno najveća “programska” promjena. Ima li se na umu povezanost tih triju humanističkih disciplina na studijima i u istraživanjima, ne samo na Odsjeku za komparativnu književnost nego i na nizu drugih neofiloloških studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i na drugim srodnim institucijama širom svijeta, tematsko se širenje časopisa doima logičnim i očekivanim.
Osim izvornih znanstvenih i preglednih radova Umjetnost riječi objavljivat će i prikaze relevantnih stranih i domaćih književnoznanstvenih, teatroloških i filmoloških publikacija. Tu praksu već najavljuje posljednji broj prethodnoga uredništva, no od sada bi to trebala biti redovita i, nadamo se, sadržajna rubrika. U njoj će se, osim sažete stručne informacije, naći mjesta i za otvorenu kritičku raspravu. Od 2014. u svakom drugom broju časopisa objavljivat će se isključivo prilozi na engleskom ili francuskom jeziku. U ostalim brojevima, koji će se vjerojatno kolokvijalno nazivati “hrvatskima”, objavljivat će se i prilozi na bosanskom, crnogorskom i srpskom standardnom jeziku.
Novim dizajnom ovitka nastojali smo vizualno dočarati profil časopisa, ne udaljavajući se previše od njegova tradicionalnog izgleda. Format, unutrašnje grafičko uređenje i kompozicija priloga ostali su isti, osim što se izvornim i preglednim znanstvenim radovima odsad dodaju i ključne riječi. Kako bi se pojedini brojevi što bolje profilirali, povremeno će se priređivati tematski blokovi, najavljeni prethodnim pozivom za priloge (call for papers).
Nadamo se da će duga i bogata tradicija našeg časopisa, osvježena ovdje najavljenim promjenama, zadržati dosadašnje i privući nove suradnike, osobito mlađe znanstvenike i znanstvenike iz drugih sredina. Sve vas pozivamo na aktivnu i kreativnu suradnju.