Dobrodošlica uredništva

Potkraj 2012. Umjetnost riječi dobila je novo uredništvo, koje se odlučilo za nekoliko promjena u uređivanju časopisa, djelomice vidljivih već u prvom broju za 2013. godinu. Časopis je dobio novi podnaslov: znanosti o književnosti pridodani su izvedbena umjetnost i film, čime je postao interdisciplinarniji. I premda su se teatrološki i filmološki prilozi sporadično i dosad objavljivali, to je vjerojatno najveća “programska” promjena. Ima li se na umu povezanost tih triju humanističkih disciplina na studijima i u istraživanjima, ne samo na Odsjeku za komparativnu književnost nego i na nizu drugih neofiloloških studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i na drugim srodnim institucijama širom svijeta, tematsko se širenje časopisa doima logičnim i očekivanim.
Osim izvornih znanstvenih i preglednih radova Umjetnost riječi objavljuje prikaze relevantnih stranih i domaćih književnoznanstvenih, teatroloških i filmoloških publikacija, kao i transkripte okruglih stolova u organizaciji uredništva časopisa.
Od 2022. časopis u svakom broju objavljuje priloge na hrvatskom, engleskom, bosanskom, crnogorskom i srpskom standardnom jeziku. Časopis povremeno priređuje tematske blokove i brojeve, najavljene prethodnim pozivom za priloge.

Nadamo se da će duga i bogata tradicija našeg časopisa zadržati dosadašnje i privući nove suradnike, osobito mlađe znanstvenike i znanstvenike iz drugih sredina. Sve vas pozivamo na aktivnu i kreativnu suradnju.