Najave uredništva

Poziv za slanje radova za prvi broj časopisa za 2024. traje do 1. travnja, a za drugi broj do 1. rujna 2024.
Primamo radove na hrvatskom, engleskom, bosanskom, srpskom i crnogorskom standardnom jeziku.
Svi brojevi Umjetnosti riječi su višejezični.


Za priloge na drugim stranim jezicima, pošaljite upit na adresu uredništva.
Prije slanja priloga, molimo Vas da pogledate upute autorima. Prilozi se šalju elektroničkom poštom na adresu uredništva. Za sve dodatne upite obratite se uredništvu.