O časopisu

Umjetnost rijeci br. 4 1957 UR br. 4 1981 Naslovnica-UR-1-2-2012 UR 1-2-2013
1957 – 1973. 1974 – 2009. 2009 – 2012. 2013 –

Časopis Umjetnost riječi kontinuirano izlazi od 1957. godine. Na svojim je stranicama objavljivao izvorne književnoznanstvene rasprave, recenzije, diskusijske priloge, izlaganja s kongresa i simpozija te bibliografije s područja književne znanosti.
Riječ je o hrvatskoj periodičnoj publikaciji s područja znanosti o književnosti koja je prepoznatljiva u međunarodnim stručnim krugovima. Godine 2006., kada je proslavljena 50. obljetnica postojanja Umjetnosti riječi, objavljen je svezak s cjelokupnom bibliografijom časopisa (1957 — 2005) te svečani dvobroj; 2009. objavljen je u broju 3 — 4 temat o “Zagrebačkoj književnoznanstvenoj školi”. Upravo iz te skupine znanstvenika, koja je poznata i pod imenom “Zagrebačka stilistička škola” i čiji su glavni predstavnici bili Zdenko Škreb, Ivo Frangeš, Aleksandar Flaker i Viktor Žmegač, proizišla je inicijativa za pokretanje časopisa Umjetnost riječi sredinom 1950-ih godina.
Potkraj 2012. Umjetnost riječi dobila je novo uredništvo, koje je uvelo nekoliko bitnih promjena u uređivanju časopisa. Časopis je dobio novi podnaslov: znanosti o književnosti pridodani su izvedbena umjetnost i film, što je vjerojatno najveća “programska” promjena, te je počeo objavljivati radove na engleskom, srpskom, crnogorskom i bosanskom standardnom jeziku. U prvih pola godine rada novo je uredništvo uspostavilo bazu domaćih i međunarodnih recenzenata, pokrenulo dvojezičnu internetsku stranicu časopisa i omogućilo slobodan pristup prilozima časopisa preko portala Hrčak: Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. U međuvremenu smo prošiliri mrežu suradnika iz Europe na Zapadni Balkan, SAD i Aziju, stoga naši autori i recenzenti dolazi s nekoliko kontinenata.