Impressum

_________________________________________________________________________________________
Umjetnost riječi

Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu

Učestalost izlaženja: 2 broja godišnje
ISSN: 0503-1583 (Tisak)
ISSN: 1849-1693 (Online)

UDK 82.091+820](05)
Izdavač: Hrvatsko filološko društvo Zagreb

Područja pokrivanja: humanističke znanosti – polje filologije (teorija i povijest književnosti, poredbena književnost) i znanosti o umjetnosti (teatrologija i dramatologija, filmologija).

Otvoreni pristup i indeksiranost:
SCOPUS
HRČAK. Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (A1 časopis u Hrvatskoj)
ERIH PLUS
DOAJ
Central and Eastern European Online Library CEEOL
EBSCO
Directory of Open Access Scholarly Resources ROAD
Modern Language Association (MLA) International Bibliography
MLA Periodicals  Directory
Brill Linguistic Bibliography
RILM Abstracts of Music LIterature
ANVUR (A1 časopis u Italiji)

Časopis se objavljuje uz novčanu potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
________________________________________________________________________________________