Impressum

_________________________________________________________________________________________
Umjetnost riječi

Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu

Učestalost izlaženja: 2 broja godišnje
ISSN: 0503-1583 (Tisak)
ISSN: 1849-1693 (Online)

UDK 82.091+820](05)
Izdavač: Hrvatsko filološko društvo Zagreb

Područja pokrivanja: humanističke znanosti – polje filologije (teorija i povijest književnosti, poredbena književnost) i znanosti o umjetnosti (teatrologija i dramatologija, filmologija).

Otvoreni pristup i indeksiranost: HRČAK. Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (A1 časopis u Hrvatskoj); ERIH PLUS; DOAJ; Central and Eastern European Online Library CEEOL; EBSCO; Directory of Open Access Scholarly Resources ROAD; Modern Language Association (MLA) International Bibliography; MLA Periodicals  Directory; Brill Linguistic Bibliography; RILM Abstracts of Music LIterature; ANVUR (A1 časopis u Italiji).

Časopis se objavljuje uz novčanu potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
________________________________________________________________________________________