2007. (LI) Br. 1–2

Samorazumijevanje hrvatske ranonovovjekovne satire u svjetlu suvremenih određenja
Lahorka Plejić-Poje (Filozofski fakultet, Zagreb)
1–16.
Nacionalni prostor u Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga Andrije Kačića Miošića
Divina Mrdeža-Antonina (Sveučilište u Zadru)
17–40.
Prigodnice fra Grge Martića biskupu Strossmayeru. Pogled u usmeno književnu retoriku
Ružica Pšihistal (Filozofski fakultet, Osijek)
41–77.
“Histerija realizma” i ženski pogled u Begovićevu Pustolovu pred vratima
Lada Čale Feldman (Filozofski fakultet, Zagreb)
79–108.
Redukcija pozdravnih gesta u suvremenoj hrvatskoj prozi
Jasmina Vojvodić (Filozofski fakultet, Zagreb)
109–123.
Je li moguća filmska pragmatika?
Hrvoje Turković (Akademija dramske umjetnosti, Zagreb)
125–145.
Znak, smrt i svjedok. Blanchotova pasija
Luka Bekavac (Zagreb)
147–172.
Jezik, stilovi, funkcije
Josip Užarević (Filozofski fakultet, Zagreb)
173–181.