O časopisu

Umjetnost rijeci br. 4 1957 UR br. 4 1981 Naslovnica-UR-1-2-2012 UR 1-2-2013
1957 – 1973. 1974 – 2009. 2009 – 2012. 2013 –

Časopis Umjetnost riječi kontinuirano izlazi od 1957. godine. Na svojim je stranicama objavljivao izvorne književnoznanstvene rasprave, recenzije, diskusijske priloge, izlaganja s kongresa i simpozija te bibliografije s područja književne znanosti.
Riječ je o hrvatskoj periodičnoj publikaciji s područja znanosti o književnosti koja je prepoznatljiva u međunarodnim stručnim krugovima. Godine 2006., kada je proslavljena 50. obljetnica postojanja Umjetnosti riječi, objavljen je svezak s cjelokupnom bibliografijom časopisa (1957 — 2005) te svečani dvobroj; 2009. objavljen je u broju 3 — 4 temat o “Zagrebačkoj književnoznanstvenoj školi”. Upravo iz te skupine znanstvenika, koja je poznata i pod imenom “Zagrebačka stilistička škola” i čiji su glavni predstavnici bili Zdenko Škreb, Ivo Frangeš, Aleksandar Flaker i Viktor Žmegač, proizišla je inicijativa za pokretanje časopisa Umjetnost riječi sredinom 1950-ih godina.
Potkraj 2012. Umjetnost riječi dobila je novo uredništvo, koje se odlučilo za nekoliko promjena u uređivanju časopisa. Časopis je dobio novi podnaslov: znanosti o književnosti pridodani su izvedbena umjetnost i film, što je vjerojatno najveća “programska” promjena. U prvih pola godine rada novo je uredništvo uspostavilo bazu domaćih i međunarodnih recenzenata, pokrenulo dvojezičnu internetsku stranicu časopisa i omogućilo slobodan pristup prilozima časopisa preko portala Hrčak: Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske radi njegova boljeg otvaranja hrvatskoj i međunarodnoj javnosti. Radi se i na jačanju profila časopisa u međunarodnim bazama podataka, što je jedan od ključnih dugoročnih ciljeva uredništva.

Časopis više ne objavljuje stručne radove, međutim osim izvornih znanstvenih i preglednih radova objavljuju se i dalje prikazi relevantnih stranih i domaćih književnoznanstvenih, teatroloških i filmoloških publikacija, kao i kritičke rasprave.
Uz kolokvijalno nazvane “hrvatske” brojeve koji sadržavaju priloge na hrvatskom, bosanskom, crnogorskom i srpskom standardnom jeziku, uredništvo je odlučilo u svakom drugom broju od 2014. objavljivati priloge na engleskom ili francuskom jeziku radi jačanja međunarodne suradnje na području humanističkih znanosti. Kako bi se pojedini brojevi što bolje profilirali, povremeno se uređuju tematski blokovi, najavljeni prethodnim pozivom za priloge (call for papers).