2009. (LIII) Br. 1–2

Zapis popa Martinca kao spomenik književnoga djelovanja
Gordana Čupković (Sveučilište u Zadru)
1–27.
Stih u pjesništvu Dinka Ranjine u kontekstu metrike petrarkističkoga pjesništva
Divna Mrdeža Antonina (Sveučilište u Zadru)
29–46.
U potrazi za izgubljenim identitetom. O predodžbama kazališnih umjetnica u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća
Suzana Coha (Filozofski fakultet, Zagreb)
47–67.
Vrijeme u pjesmi
Pavao Pavličić (Filozofski fakultet, Zagreb)
69–92.
Dramski pisac u suvremenom francuskom kazalištu
Marija Paprašarovski (Filozofski fakultet, Zagreb)
93–118.
Klasik koji se ne može eksproprirati. Lőrencz Scabó u sklopu povijesti utjecaja poezije
Ernő Kulcsár Szabó (Sveučilište u Budimpešti)
119–128.
Intermedijalnost kao paradigma postmoderne
Ivana Perica (Filozofski fakultet, Zagreb)
129–134.