2014. (LVIII) Br. 1

Nemogući zahtjev: očuvati leš teksta. Čitanje pjesme Čuvajte moj poštovani leš Tina Ujevića
Ivana Drenjančević (Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilšta u Zagrebu)
1–16.
“Dokumentarne” tendencije u hrvatskom i svjetskom eksperimentalnom filmu
Vanja Obad (Zagreb)
17–40.
Faktura u razmišljanjima V. Matveja, N. Burljuka i A. Kručoniha
Kornelija Ičin (Katedra za slavistiku Filološkog fakulteta Sveučilišta u Beogradu)
41–54.
Interdiskurzivnost: stilistički prilog teoriji književnoga diskurza
Anera Ryznar (Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
55–74.
“Kondicionalna istina” – esej kao književni žanr
Branislav Oblučar (Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
75–90.
Komparativna književnost bez granica
Vladimir Gvozden (Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu)
91–99.
Imperijalne, postkolonijalne i nacionalne paradigme i razvoj književnoga polja
Milka Car (Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
99–105.
In memoriam Vladimir Vratović (23. 5. 1917. – 2. 2. 2014)
Neven Jovanović (Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilšta u Zagrebu)
105–107.