2015. (LIX) Br. 1 – 2

Uvod u tematski blok o tjelesnosti
Jasmina Vojvodić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
1–6
Ideja tijela (na primjerima iz Slučaja Kukockoga Ljudmile Ulicke)
Josip Užarević (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
7–20
Mehanizacija čovjeka i oduhovljenje stroja u talijanskome futurizmu i u ruskoj proleterskoj književnosti
Hans Günther (Sveučilište u Bielefeldu)
21–35
Tijelo/organizam u umjetnosti 1920-ih: o skupini “Elektroorganizam”
Natalija Zlydneva (Institut za slavistiku Ruske akademije znanosti, Moskva)
37–51
Dva lica raja — pornografija u teoriji, pornografija kod Nabokova
Zsuzsa Hetény (Sveučilište ELTE, Budimpešta)
53–64
A warum you nicth ballare?! Makaronizam, jezični mimetizam i ludizam u hrvatskoj popularnoj glazbi
Ivo Žanić (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)
65–92
Ferićevo višestruko bajkovno izvrtanje
Bernarda Katušić (Institut za slavistiku Sveučilišta u Beču)
93–110
Ironijsko poigravanje pripovjedačkom “istinom” i implicitni autor u Andrićevoj Prokletoj avliji
Nebojša Lujanović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)
111–131
Sukob na knjževnoj ljevici u novohistorističkom ključu
Domagoj Brozović (Filozofski fakultet  Sveučilišta u Zagrebu)
133–154
Pjesništvo Josipa Severa i problemi proučavanja neoavangardne književnosti
Lujo Parežanin (Zagreb)
155–176
Leksikografija tijela
Prikaz knjige Anja Nikolić-Hoyte, Tezaurusni portret čovječjega tijela. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2014.
Anera Ryznar (Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu)
177–180
Leksiografski putokaz za društvenu (re)konstrukciju tijela
Prikaz knjige Rečnik tela, ur. Bernard Andrieu i Gilles Boëtch. Prevela s francuskog Olgica Stefanović. Beograd: Službeni glasnik, 2010.
Iva Rogulja Praštalo (Zagreb)
180–186
Neverbalni duhovni realizam Dostoevskog
Prikaz knjige Urša Zabukovec, Neverbalni Dostoevskij. LJubljana: literarno-umetniško društvo Literatura, 2014.
Jasmina Vojvodić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
186–191
Konstrukcija kulturne vrijednosti
Prikazi knjiga Lukas Erne, Shakespeare as Literary Dramatist. Cambridge: Cambridge UP, 2013.; Lucas Erne, Shakespeare and the Book Trade. Cambridge: Cambridge UP, 2013.
David Šporer (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
191–196
Charles Dickens kao europski autor
Prikaz zbornika The Reception of Charles Dickens in Europe. Sv. 1-2., ur. MIchael Hollington, London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury, 2013.
Kristina Grgić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
197–202
In memoriam Branko Vuletić (1937–2014) Fonetika i poetika
Davor Nikolić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
203–207
In memoriam Krunoslav Pranjić (193–2015) Od stilema do krunema
Krešimir Bagić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
209–213