2017. (LXI) Br. 3–4

Ilija Kuljaš – peraška prerada Molijera i/ili legitimisanje društvenoga poretka
Aleksandar Radoman (Fakultet za crnogorski jezik i književnost — Cetinje)
157-179.
Prirodno pravo u Smrti Smail-age Čengića: Mažuranićev “fuit tyrannus”
Marina Protrka Štimec (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
181-199.
Putovanje kao alegorija u prozi o Drugome svjetskom ratu
Maciej Czerwiński (Uniwersytet Jagielloéski, Kraków)
201-219.
Möbiusovom vrpcom između cvrčaka i bubnjeva: autoreferencijalnost u Samotnom životu tvom Ranka Marinković
Zvonimir Glavaš (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 221-261.
Oblici metatekstualnosti u romanu Gloria in excelsis M. Jergovića
Sanja Tadić-Šokac (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
 263-286.
Modernitet i vernakularnost u amaterskim filmovima Oktavijana Miletića
Janica Tomić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 287-309.
Žanrovsko zrcalo hrvatske književnosti 19. stoljeća
Prikaz knjige: Vinko Brešić, Hrvatska književnost 19. stoljeća. Zagreb: Alfa. 2015.
Marina Protrka Štimec (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 311-315.
U potrazi za romanesknom interdiskurzivnošću
Prikaz knjige: Anera Ryznar, Suvremeni roman u raljama života: studija o interdiskurzivnosti. Zagreb: Disput. 2017.
Gabrijela Puljić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 316-319.
Književne konstrukcije budućih svjetova na razmeđu žanrovske i književne proze
Prikaz knjige: Iva Polak, Futuristic Worlds in Australian Aboriginal Fiction. Oxford: Peter Lang. 2017.
Ljubica Matek (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
 319-322.
Razborita analiza maglovitog razdoblja
Prikaz knjige: Živa Benčić, Mjesečar u magli. Ogledi o suvremenoj ruskoj književnosti. Zagreb: Disput. 2017.
Jasmina Vojvodić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 323-327.
In memoriam Stanko Lasić (1927–2017)
Maša Kolanović i Marina Protrka Štimec (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 329-332.