2020. (LXIV) Br. 1–2

Društvene predodžbe, slojevi vremena i anticipacija u tri poznata umjetnička djela
Vjeran Katunarić (Zagreb)

1-30.
Lavr Evgenija Vodolazkina kao roman o vječnoj ljubavi
Živa Benčić (Sveučilište u Zagrebu)
31-49.
“Iz ormara na police”: o odrastanju i izlasku iz ormara u hrvatskoj queer književnosti
Natalija Stepanović (Central European University)
51-71.
Antički i mitološki motivi u zbirci Carmina Burana
Tomislav Čanković (Zagreb)
73-113.
Buddha u prvom i trećem pripovjednom licu
Višnja Grabovac (Sveučilište u Zagrebu)
115-134.
Književne revolucije: naslijeđe avangarde u hrvatskoj književnosti
Tribina projekta Hrvatske zaklade za znanost
135-173.
Učinak interpretacije
Prikaz knjige Lada Čale Feldman, Onkraj pozornice. Zagreb: Disput, 2019.
Natka Badurina (Università degli Studi di Udine)
175-179.
Diskurzivni povratak subjekta
Prikaz knjige Varja Balžalorsky Antić, Lirski subjekt: rekonceptualizacija. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede. 2019.
Tihomir Brajović (Univerzitet u Beogradu)
179-183.
Istraživanje dugog trajanja (O prijevodu knjige M. Bahtina na hrvatski jezik)
Prikaz knjige Mihail M. Bahtin, Problemi poetike Dostojevskoga. Prevele Zdenka Matek Šmit i Eugenija Ćuto. Zadar: Sveučilište u Zadru. 2020.
Danijela Lugarić Vukas (Sveučilište u Zagrebu)
184-190.
“Femine erranti”: biblijske žene u djelima talijanskih renesansnih umjetnica
Prikaz knjige Francesca Maria Gabrielli, Evine kćeri: žene o biblijskim ženama u talijanskoj renesansi. Zagreb: Disput. 2019.
Dubravka Dulibić Paljar (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)
190-197.