2023. (LXVII) 1

 

Attempts at Reconciliation in Aristaenetus’ Erotic Letters
Sabira Hajdarević (Sveuličište u Zadru)
1-24.
Jendeci, krvavi đevreci (Konstantinovićevo čitanje Barbarogenija)
Branko Romčević (Univerzitet u Beogradu)
25–38.
Too Tidy to Dance: Edith Wharton’s Twilight Sleep and the Domestication of Scientific Management
Brian Willems (Sveučilište u Splitu)
39-57.
Tko nasljeđuje žensko pismo? O domaćoj recepciji francuske feminističke teorije
Mirela Dakić (Sveučilište u Zagrebu)
59-81.
Trikster kao junak i kulturni fenomen
Intervju Mark Lipoveckij
83-90.
Očuđenje i književno stvaralaštvo (o knjizi Tehnika spisateljskog zanata Viktora Šklovskog)
Prikaz knjige: Viktor Šklovski, Tehnika spisateljskog zanata, prev. Ivo Alebić, Zagreb: Sandorf, 2021, 98 str.
Danijela Lugarić Vukas (Sveučilište u Zagrebu)
91-95.
Konzervativna revolucija i čista filozofija
Prikaz knjige: Pierre Bourdieu, Politička ontologija Martina Heideggera, prev. Rade Kalanj, Zagreb: TIM press, 2022, 179 str.
David Šporer (Sveučilište u Zagrebu)
96-99.
Brojevi koji znače ili zašto su jubileji važni: povodom stotog broja Zbornika Matice srpske za
slavistiku
Prikaz zbornika: Kornelija Ičin (ur.), Zbornik Matice srpske za slavistiku, sv. 100, Novi Sad, 2021, 949 str.
Tatjana Jovović (Univerzitet Crne Gore)

99-103.