Uredništvo

GLAVNI UREDNIK Dr. sc. Davor Dukić, red. prof.
Osobna stranica
Tehnička urednica Dr. sc. Jasmina Vojvodić, red. prof.
Tehnička urednica
Osobna stranica
Urednica
(financije, natječaji)
Dr. sc. Milka Car Prijić, izv. prof.
Osobna stranica
Urednica
Dr. sc. Tatjana Peruško, izv. prof.
Osobna stranica
Urednica Dr. sc. Lada Čale Feldman, red. prof.
Osobna stranica
Urednik Dr. sc. Tomislav Bogdan, izv. prof.
Osobna stranica
Urednik
Dr. sc. David Šporer, izv. prof.
Osobna stranica
Urednica engleskih brojeva (web urednica) Dr. sc. Iva Polak, izv. prof.
Osobna stranica
Pomoćnica uredništva
(međunarodne baze; HRČAK)
Ivana Ružić