2012. (LVI) Br. 3–4

Danteova mistična vizija u imaginariju Camillove Ideje teatra
Francesca Maria Gabrielli (Filozofski fakultet, Zagreb)
89–113.
Vjeroispovijest i jezik kao konstrukti identiteta u pismima Propagandinih misionara u XVII. i XVIII. stoljeću
Divina Mrdeža Antonina (Odjel za kroatistiku, Zadar)
115–143.
Krleža i dijete. O djetetu, djetinjstvu i dječjem u Fragmentima (1914)
Dubravka Zima (Hrvatski studiji, Zagreb)
145–158.
Tvar i njezini dvojnici. Problem materije u Hodanju uz prugu Danijela Dragojevića
Branislav Oblučar (Filozofski fakultet, Zagreb)
159–182.
S rubova. Proučavanje („male“ nacionalne) književnosti u doba tehnobirokratske dominacije
Morana Čale (Filozofski fakultet Zagreb)
183–202.
Čovječanstvo i Leda. Kamovljeva komedija Čovječanstvo inkorporirana u Krležinoj Ledi
Tatjana Stupin Lukašević (Zadar)
203–212.
Zbornik o transferu u kulturi
Milka Car (Filozofski fakultet, Zagreb)
213–217.
In memoriam. Ljiljana Ina Gjurgjan
Stipe Grgas (Filozofski fakultet, Zagreb)
219–221.