2009. (LIII) Br. 3–4

Kultura – zapostavljen pojam u počecima moderne hrvatske znanosti o književnosti
Davor Dukić (Filozofski fakultet, Zagreb)
137–152.
Književnost i povijesni svijet Zdenka Škreba i teorija fikcionalnosti
Milka Car (Filozofski fakultet, Zagreb)
153–167.
Simbolični dalekozor. Flakerova Proza u trapericama
Danijela Lugarić (Filozofski fakultet, Zagreb)
169–184.
Viktor Žmegač i Zagrebačka škola od imanentizma do kulturologije
Dubravka Oraić Tolić (Filozofski fakultet, Zagreb)
185–206.
Antropološka/kulturalna komparatistika Ive Vidana
Ljiljana Ina Gjurgjan (Filozofski fakultet, Zagreb)
207–220.
Intermedijalnost od Aleksandra Flakera do Viktora Žmegača
Cvijeta Pavlović (Filozofski fakultet, Zagreb)
221–244.