2002. (XLVI) Br. 1–2

O recepciji Aristotelove Poetike
Miroslav Beker (Filozofski fakultet, Zagreb)
1–19.
Citatna polifonija u jednoj hrvatskoj školskoj drami
Dubravka Crnojević-Carić (Akademija dramskih umjetnosti, Zagreb)
21–40.
Antun Kalac i njegov hrvatski prepjev Rapicijeve poeme Histria
Boris Biletić (Rovinj)
41–58.
Baladeskne pjesme Vladimira Vidrića
Dunja Fališevac (Filozofski fakultet, Zagreb)
59–77.
Ekspresionistička metapoezija u Krležinim ranim pjesmama
Reinhard Lauer (Institut za slavistiku, Göttingen)
79–86.
W. B. Yeats i dekadentizam
Ljiljana Ina Gjurgjan (Filozofski fakultet, Zagreb)
87–97.
Mitološka bića hrvatske umjetničke proze za djecu i mladež
Diana Zalar (Učiteljska akademija, Zagreb)
99–117.
Književnopovijesni i književnoteorijski prilozi u izdanjima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: 1990–2000.
Jelica Leščić (Knjižnica HAZU, Zagreb)
119–139.