2003. (XLVII) Br. 1–2

Nacionalna vs. komparativna povijest književnosti. Pretpostavke za kritičko propitivanje komparativne kroatistike i hrvatske komparatistike
Davor Dukić (Filozofski fakultet, Zagreb)
3–26.
Ivan Slamnig kao komparatist
Pavao Pavličić (Filozofski fakultet, Zagreb)
27–41.
Slamnig i usmeno pjesništvo
Maja Bošković-Stulli (Zagreb)
43–57.
Prof. Ivan Slamnig o ranom hrvatskom petrarkizmu
Mirko Tomasović (Filozofski fakultet, Zagreb)
59–66.
Još jedan pjesnik Ranjinina zbornika
Tomislav Bogdan (Filozofski fakultet, Zagreb)
67–83.
Polonofilski ideologemi i mitologemi u hrvatskoj baroknoj književnosti
Dunja Fališevac (Filozofski fakultet, Zagreb)
85–105.
Tendencije u ranom hrvatskom slobodnom stihu
Slaven Jurić (Filozofski fakultet, Zagreb)
107–128.
Povjesničarovi teoremi. Teorija stiha u radovima Ivana Slamniga o hrvatskoj versifikaciji
Zoran Kravar (Filozofski fakultet, Zagreb)
129–140.