Najave uredništva


Zatvoren je poziv za slanje radova za engleski broj 1/2018.
U pripremi je tematski engleski broj 2/2018. Poziv za slanje radova izvan tematskoga dijela broja otvoren je do početka lipnja.
Otvoren je poziv za slanje radove za hrvatski broj 1/2019.


Autori mogu slati priloge za buduće brojeve Umjetnosti riječi na hrvatskom i engleskom jeziku. Za priloge na drugim stranim jezicima, pošaljite upit na adresu uredništva. Prije slanja priloga, molimo Vas da pogledate upute autorima. Prilozi se šalju elektroničkom poštom na adresu uredništva. Za sve dodatne upite obratite se uredništvu.