Najave uredništva

Poziv za slanje radova za prvi broj časopisa za 2023. traje do 1. travnja.
Poziv za slanje radova za drugi broj časopisa za 2023. traje do 30. rujna.
Primamo radove na hrvatskom i engleskom.

Od drugog broja za 2022., svi brojevi Umjetnosti riječi bit će višejezični.


Autori mogu slati priloge za buduće brojeve Umjetnosti riječi na hrvatskom i engleskom jeziku. Za priloge na drugim stranim jezicima, pošaljite upit na adresu uredništva. Prije slanja priloga, molimo Vas da pogledate upute autorima. Prilozi se šalju elektroničkom poštom na adresu uredništva. Za sve dodatne upite obratite se uredništvu.