2013. (LVII) Br. 1–2

Uvod u prvi (dvo)broj novog uredništva 1–2.
Kavkaska manipeja Mihaila Bulgakova
Ivana Peruško (Filozofski fakultet Zagreb)
3–19.
Pavel Florenskij i ruski simbolizam
Sanja Veršić (Zagreb)
21–36.
Strah kao agens kulture u svjetlu teorije o semiosferi
Sofija M. Košničar (Filozofski fakultet Novi Sad)
37–59.
“Jur višekrat primih pero…”: poezija kao sebe-znanje u ljubavnim sonetima Ivana Mažuranića
Tihomir Brajović (Filološki fakultet Beograd)
61–79.
O skupno osmišljenome kazalištu danas: pojmovlje, status i značajke
Višnja Rogošić (Filozofski fakultet Zagreb)
81–113.
Književni prostori u svjetlu prostornog obrata
Ivana Brković (Filozofski fakultet Zagreb)
115–138.
Nehotični postmodernizam Jeana Echenoza
Marinko Koščec (Filozofski fakultet Zagreb)
139–164.
O Ecovoj “opsesivnoj temi”. Razotkrivanje antidekonstrukcijskih strategija u Ecovim romanima
Tatjana Peruško (Filozofski fakultet Zagreb)
165–169.
Kako (pro)čitati Matoša
Marina Protrkaš (Filozofski fakultet Zagreb)
171–174.
In memoriam. Zoran Kravar (25. 5. 1948. – 22. 6. 2013)
Dunja Fališevac (Filozofski fakultet Zagreb)
175–181.